Koolituste lühivormidMeilt on palju küsitud meeskondade sisekoolitusi ja lühivorme – põnevaid töötubasid, loenguid, koolitusi ja kaasahaaravaid tehnikaid, mida kasutada meeskonnakoolitustel, jõulu- ja siseüritustel ning lühiseminaridel või tellida ettevõttesse sisse hommikukohvi või sisekoolituse osana. Allpool leiategi valiku meie lühikoolituste nimekirjast, mida on soovi korral võimalik ka omavahel kombineerida ja vastavalt teie vajadustele täiendada.

Eestikeelsed koolitused:
Kestus akadeemilistes tundides (45 min) Teema Koolitaja
2 ak tundi (2x45 min)
Tagasiside andmine ja vastuvõtmine. Elina Siilbek
Minevik ja tänapäev. Põnevad loengud tuntud ajalooprofessorilt David Vseviov
3 ak tundi Meeskonnakoolitus "Kolleegilt kolleegile". Meeleolukas meeskonnakoolitus, mis aitab õppida üksteist tundma ning leida lahendusi igapäevatöö tulipunktidele – ning seda viisil, mis pole ei kurnav ega samas ka mitte liiga pealiskaudne. Elina Siilbek
4 ak tundi Kõige olulisemad oskused ja suhtlemistehnikad enese ja teiste emotsioonide juhtimisel. Koolitus meeskondadele, juhtidele ja projektitiimidele. Elina Siilbek
Suhtlemise märkamatud mõjutajad. Enesekehtestamine ja mõjutamine töistes situatsioonides. Martin Veinmann
Oskuslik suhtlemine ja enesekehtestamine keerulises suhtlemisolukorras. Elina Siilbek
Toimetulek muutusterohkes olukorras. Kuidas mõelda muutuste ajal? Enesejuhtimise vaade. Organisatsioonis toimuva vaade muutuste (ühendamiste, struktuurimuudatuste, kriisi) ajal. Mare Pork ja/või Elina Siilbek
Enesejuhtimine. Enesejuhtimise tänapäevased seisukohad. Enesejuhtimise printsiibid ja tehnikad ning parimad praktikad. Teadusuuringute tulemused ja praktiline kasu aju-uuringutest. Kuidas paremini kasutada oma aju? Inimeste siseressursside kasutamata võimalused. Mare Pork ja/või Elina Siilbek
Kaasaegsed ajakasutus- ja keskendumistehnikad. Kuidas tekitada väärt aega juurde? Mare Pork
Häälestumine kliendikohtumiseks. Martin Veinmann
8 ak tundi Teadlik käitumine koostöösituatsioonides. Oskuslik suhtlemine ja koostöö. Suhtlemisvigade vältimine ja koostöise suhtlemiskultuuri loomine. Elina Siilbek
Enesekehtestamine ja ideede müümine erinevatele osapooltele. Kuidas viia oma mõte erinevate osapoolteni? Indrek Maripuu
Professionaalne esinemine Martin Veinmann
Praktilised harjutused ja tehnikad meeskondadele: GROW-mudel (kolleegide arengu toetamise tehnika), Tetralemma (dilemma lahendamine, otsuse analüüsi tehnika), "Tagasi tulevikku" tehnika (tuleviku planeerimise tehnika, eesmärgistamine), "Teekond" (eelnenud perioodi analüüsi tehnika), "Eluratas" (rahulolu elu erinevate aspektidega, analüüsitehnika), Kolleegi abistamise e "Akvaariumi" tehnika (nõuandetehnika, sarnaste situatsioonide lahendus), enesejuhtimistehnikate harjutused, jmt.. Elina Siilbek
8 - 16 ak tundi Kõiki meie koolitusi võimalik tellida ka pikemate koolitustena (1-2 päeva) ettevõttesse sisse, kui on soov inspireerida tervet tiimi või ettevõtte töötajaid.

Inglisekeelsed koolitused:

Kestus Teema Koolitaja
4 - 8 ak tundi Conscious behavior in cooperation situations. How to prevent problems at work? Avoiding communication mistakes. Cooperation Skills. Elina Siilbek
Self-management. How to cope in difficult situations? A selection of principles and techniques from the psychology of self-management.Mare Pork/Elina Siilbek
Coping with negative emotions and stress. Self-management in critical situations – what to do to remain calm in every situation? How to take the role of a calm bystander and how quickly can that be done?Mare Pork/Elina Siilbek
How to think in difficult times? Some techniques and exercises to change your thinking. and habits you don't need. Recommendations for applying self-management techniques in a changing environment. Mare Pork/Elina Siilbek
Presentation skills. Understanding and overcoming the fear of public speaking and avoiding common mistakes people do in public speaking situations Elina Siilbek
Communication and cooperation with different personality types. An overview of the typology of different personalities and the laws of the working of the brain in modern psychology Elina Siilbek
Practical exercises and techniques for teams: GROW model (a technique to support the development of colleagues), Tetralemma (dilemma solving, decision analysis technique), "Back to the Future" technique (future planning technique, targeting), "Journey" (previous period analysis technique), "Wheel of Life" (satisfaction with different aspects of life, analytical techniques), technique of helping a colleague "Aquarium" (counseling technique, solution of similar situations), exercises in self-management techniques, etc.Elina Siilbek

Küsi täpsemat koolituse kirjeldust ja pakkumist info@erekoolitus.ee.