Koolituste lühivormidMeilt on palju küsitud meeskondade sisekoolitusi ja lühivorme – põnevaid loenguid, koolitusi ja kaasahaaravaid tehnikaid, mida kasutada meeskonnakoolitustel, jõulu- ja siseüritustel ning lühiseminaridel või tellida ettevõttesse sisse hommikukohvi või sisekoolituse osana. Allpool leiategi valiku meie lühikoolituste nimekirjast, mida on soovi korral võimalik ka omavahel kombineerida ja täiendada. Hinnad on antud ilma käibemaksuta ning arvestade grupide suurust 6-30 inimest, suurema arvu korral (31-300) on hind kokkuleppel. Lühikoolituste kirjeldused leiate allpool ning need avanevad ka klikates koolituse pealkirjale. Küsi hinnapakkumist, vastame kiiresti!

Kestus akadeemilistes tundides (45 min) Teema Koolitaja
1 ak tund (45 min) Kuulamisoskuste põnevatest kasutusvaldkondadest Elina Siilbek
Esmakohtumise ja meeldimise nipid Elina Siilbek
2 ak tundi (2x45 min) Oskuslik suhtlemine ja enesekehtestamine keerulises suhtlemisolukorras Elina Siilbek
Tagasiside andmine ja vastuvõtmine Elina Siilbek
Minevik ja tänapäev. Põnevad loengud tuntud ajalooprofessorilt David Vseviov
2 - 3 ak tundi Meeskonnakoolitus Kolleegilt Kolleegile. Meeleolukas meeskonnakoolitus, mis aitab õppida üksteist tundma ning leida lahendusi igapäevatöö tulipunktidele – ning seda viisil, mis pole ei kurnav ega samas ka mitte liiga pealiskaudne. Elina Siilbek
2 - 4 ak tundi Enesekehtestamise ja mõjulepääsemise oskused. Koolitus kliendiga suhtlevatele inimestele. Martin Veinmann
Suhtlemise märkamatud mõjutajad. Enesekehtestamine ja mõjutamine töistes situatsioonides. Martin Veinmann
2 - 4 ak tundi Toimetulek muutusterohkes olukorras. Enesejuhtimise vaade. Elina Siilbek
Toimetulek muutusterohkes olukorras. Organisatsioonis toimuva vaade muutuste (ühendamiste, struktuurimuudatuste, kriisi) ajal. Elina Siilbek
4 ak tundi Mõtlemine muutuste ajal. Kuidas olla edukas muutlikes oludes? Mare Pork ja/või Elina Siilbek
Enesejuhtimise peamised printsiibid ja tehnikad Mare Pork ja/või Elina Siilbek
Kaasaegsed ajakasutus- ja keskendumistehnikad. Kuidas tekitada väärt aega juurde? Mare Pork
Häälestumine kliendikohtumiseks Martin Veinmann
8 - 16 ak tundi Teadlik käitumine koostöösituatsioonides. Oskuslik suhtlemine ja koostöö. Konfliktide juhtimine ja lahendamine. Elina Siilbek
Enesekehtestamine ja ideede müümine erinevatele osapooltele. Kuidas viia oma mõte erinevate osapoolteni? Indrek Maripuu
Professionaalne esinemine Martin Veinmann
8 - 16 ak tundi Kõiki meie koolitusi võimalik tellida ka pikemate koolitustena (1-2 päeva) ettevõttesse sisse, kui on soov inspireerida tervet tiimi või ettevõtte töötajaid. Valiku ettevõtetesse tellitavatest populaarsematest sisekoolitustest leiad allpool.

Inglisekeelsed koolitused:

Kestus Teema Koolitaja
4 - 8 ak tundi Presentation skills. Understanding and overcoming the fear of public speaking and avoiding common mistakes people do in public speaking situations Elina Siilbek
Communication and cooperation with different personality types. An overview of the typology of different personalities and the laws of the working of the brain in modern psychology Elina Siilbek

Lühikoolituste kirjeldused:


* * *

Toimetulek muutusterohkes olukorras. Enesejuhtimise vaade. Koolitaja Elina Siilbek

Koolitus käsitleb oskusi, mida on vaja hakkama saamiseks ärevas situatsioonis või pikemaajalises kriisis. Mida enese emotsioonide juhtimiseks teha saab ja kui palju üldse on võimalik enese emotsioone või mõtlemist juhtida? Mida ütlevad selle kohta viimaste aastate aju-uuringud? Kas emotsioonidega toimetulek ja positiivne ellusuhtumine on geneetiline omadus või õpitav oskus? Mida peaksin tegema, kui olukord “ajab hulluks” ja lahendus tundub võimatu? Kas pean selleks kuidagi teisiti mõtlema või hoopis uusi oskusi harjutama? Vastuse neile küsimustele ning soovitusi enesejuhtimise tehnikate rakendamisest muutusterohkes olukorras saate just sellelt lühikoolituselt.

* * *

Toimetulek muutusterohkes olukorras. Organisatsioonis toimuva vaade muutuste (ühendamiste, struktuurimuudatuste, kriisi) ajal. Koolitaja Elina Siilbek

Kuidas tekib "meie" tunne ja mis selle tekkimist võib takistada? Koostöise kultuuri loomine ja hoidmine. Kuidas kujundada suuremat ühtsustunnet ja tugevdada või edasi arendada oma meeskonna koostöökultuuri? Kuidas luua õhkkonda, kus meeskond oleks innustunud ja kõik võtaksid vastutust? Kuidas saavutada olukord, kus inimesed otsiksid lahendusi, mitte ei süüdistaks üksteist? Kommunikatsioonihäired meeskonnas – millised on tüüpilised vead ja kuidas need tekivad?

* * *

Enesejuhtimise printsiibid ja tehnikad. Koolitajad Mare Pork ja/või Elina Siilbek

Käsitleme negatiivsete emotsioonidega toimetulekut ja enesejuhtimise tänapäevaseid teadmisi. Tutvume enesejuhtimise tehnikatega kriitilistes olukordades. Koolituspäeva käigus leiame vastuse järgmistele küsimustele: Millised on minu võimalused oma seisundi (ärevus, viha, hirm jm) juhtimisel? Mida teha, et ise igas olukorras rahulikuks jääda? Mida peaks veel elus selle kohta õppima ja mida tasub harjutada?
Valik koolitusel käsitlevatest teemadest:
- Enesejuhtimise tänapäevased seisukohad ja võimalused. Enesejuhtimine kriitilistes olukordades – uusi fakte.
- Enesejuhtimine keerulistes olukordades – mida teha, et ise igas olukorras rahulikuks jääda? Kuidas võtta omaenese emotsioonid konfliktsituatsioonis kiiresti kontrolli alla?
- Millised on minu võimalused oma seisundi või meeleolu juhtimisel? Milliste võtetega saab kontrollida enda reaktsiooni ja hõivatust olukorrast? Negatiivsete emotsioonidega toimetulek nii pingelises olukorras sees olles kui pärast seda.
- Kuidas enesejuhtimise võtete valdamine aitab meil edukam olla suhetes kolleegidega või eraelus?
- Millal ja kuidas neid oskusi harjutada saab?
- Pingetaluvus ja keskendumisvõime juhtimisel. Kuidas mul sellega hetkel on ja kuidas seda arendada?
- 6 stiili inimese emotsionaalses enesejuhtimises – kuhu paigutun mina? Kas ja kuidas saab muuta oma emotsionaalset stiili? - Kui suurel määral on võimalik treenida aju pidevat konstruktiivsust ja mida saab selleks teha?

* * *

Teadlik käitumine koostöösituatsioonides. Oskuslik suhtlemine ja koostöö. Konfliktide juhtimine ja lahendamine. Koolitaja Elina Siilbek

Millised on peamised vead, mida töistes olukordades tehakse? Mida tähendab oskuslik kuulamine ja millistes olukordades läheb seda vaja kõige enam? Millised on levinumad suhtlemisvead ning kuidas neid vältida? Mida iseenda puhul jälgida ja muuta saab? Kas saab muuta teise inimese mõtlemist või tema suhtumist? Kuidas muuta iseenda suhtumist ja võimalikke negatiivseid emotsioone?
Selles koolituses on fookuses oskuslik suhtlemine töösituatsioonides, suhete juhtimine ja koostööoskused meeskonnas.
Miks teatud arusaamatused meeskonnas juhtuvad ning kuidas neid ära hoida? Millised on peamised suhtlemisvead, mida töistes olukordades tehakse? Kas saab muuta teise inimese mõtlemist või tema suhtumist? Kuidas muuta iseenda suhtumist ja võimalikke negatiivseid emotsioone? Millised on peamised suhtlemisvead, mida töistes olukordades tehakse? Milline on kõige olulisem oskus konfliktide lahendamisel ning inimeste kaasamisel ja endaga ühele nõule saamisel? Kuidas rääkida probleemidest nii, et see teist osapoolt ei solvaks, vaid viiks tõhusa lahenduseni? Nendele küsimustele leiame vastused koolituse jooksul.
Teemad:
- Koostöös ettetulevad peamised problemid ja takistused töös.
- Suhtlemisvead. Levinud (kuid ebaefektiivsed) viisid rahulolematuse väljendamiseks.
- Enesekehtestamise võimalused keerulises suhtlemisolukorras. Miks enesekehtestamine võib olla vahel ka halb mõte ja kuidas seda õigesti teha? Kehtestava käitumise printsiibid.
- Kuidas käituda agressiivse inimesega, pahase kolleegi või ärritunud kliendiga?
- Vastumanipulatsiooni võtted.
- Mina-keele kasutamine - võitluse ja vaidluste vältimiseks ja selgeks eneseväljenduseks.
- Kuidas viia oma sõnum erinevate inimesteni nii, et vältida vaidluse või vastupanu teket?
- Mis toimub meie ajus ärrituse või ärevuse korral? Kuidas maandada vestluspartneri pinget või agressiivsust?
- Kuidas kirjeldada oma nägemust olukorrast teiste jaoks arusaadaval, mitteründaval ja läbipaistval viisil?
- Kuidas teha vahet kogemuse kirjeldamise ja hinnangulisuse vahel ja kuidas vältida hinnangulisust?
- Kuidas anda tagasisidet viisil, mis väldib teise osapoole kaitsepositsioonile asumist?
- Teise inimese mõistmine. Oskuslik kuulamine ja suhtlemisvigade vältimine. Teise osapoole positiivsete kavatsuste mõistmine.
- Kuidas töös/koostöös keskenduda töötavale, mitte katkisele osale? Hea võimendamine läbi selle esiletoomise.
- Kuulamisoskuste kasutamine probleemvestlustes. Mis on aktiivne kuulamine ja kuidas see aitab suhtlemisprobleeme lahendada?
- Aktiivse kuulamise tehnikad. Selle eesmärgid töises suhtlemises.

* * *

Kuulamisoskuste põnevatest kasutusvaldkondadest. Koolitaja Elina Siilbek

Milleks on vaja aktiivse kuulamise oskusi? Kuidas seda rakendadatakse kliendiga tegelevates organisatsioonides ja millisel eesmärgil? Millest aktiivne kuulamine koosneb ja mille peaks tegelikult selgeks õppima? Mis toimub meie ajus ärrituse või ärevuse korral? Kuidas käituda pahase kliendi/kolleegi/lapsega? Kuidas maandada vestluspartneri pinget või agressiivsust?

* * *

Esmakohtumise ja meeldimise nipid. Koolitaja Elina Siilbek

Kuidas jätta head esmamuljet? Millest sõltub esimene mulje, mille me inimestele jätame? MIda järgmisel korral kliendiga kohtuma mines või organisatsiooni esindades silmas pidada? Mida jälgida tööintervjuul?

* * *

Oskuslik suhtlemine ja enesekehtestamine keerulises suhtlemisolukorras. Koolitaja Elina Siilbek

Enesekehtestamise võimalused keerulises suhtlemisolukorras. Miks enesekehtestamine võib olla halb mõte ja kuidas seda õigesti teha? Kuidas käituda agressiivse inimesega, pahase kliendi või ärritunud elukaaslasega? Kuidas juhtida iseenese tundeid ärritusest rahuliku tasakaalu suunas? Kehtestava käitumise printsiibid. Manipuleerimisega toimetulek

* * *

Tagasiside andmine ja vastuvõtmine. Koolitaja Elina Siilbek

Kuidas teistele teada anda sellest, mis mulle ei meeldi? Mis on tagasiside andmisel kõige olulisem? Milline tagasiside mõjub, milline mitte? Kuidas anda negatiivset tagasisidet teisele nii, et ta ei solvuks? Kuidas anda positiivset tagasisidet nii, et see ei mõjuks lameda või ülepingutatuna? Kas negatiivsel tagasisidel on mõtet? Hea tagasiside saamise – andmise reeglid. Minakeele kasutamine tagasiside andmisel.

* * *

Minevik ja tänapäev. Koolitaja David Vseviov

Kas olnust on midagi õppida? Kuivõrd mõjutab minevik olevikku ja millisel viisil need mõjud ilmnevad? Kuivõrd mõjutab minevik meie tänaseid otsuseid ning kuivõrd olevik on minevikust sõltuv. Kas see sõltuvus on paratamatu ning milles seisneb Eestis taolise sõltuvuse spetsiifika. Kas minevik on paratamatu taak, või vaba valik.

* * *

Enesekehtestamise ja mõjulepääsemise oskused. Koolitus kliendiga suhtlevatele inimestele. Koolitaja Martin Veinmann

Paljudel ametikohtadel pole küll otseselt vaja avalikult esineda, kuid on palju kohtumisi, kus tulemus sõltub ometi mitte ainult enesekindlusest ja võimest ennast selgelt väljendada, vaid ka võimest panna end teise inimese/kliendi/koostööpartneri olukorda. Kas teate, kuidas te tegelikult oma ümbritsevaid sugereerite ainuüksi oma välimuse ja olekuga? Kui palju kliendi otsustest teie töö kohta sõltub tegelikult sellest, millest te ei räägi sõnadega? Kuidas olla inimesega ühel lainel? Kuidas tunda end oma kehas hästi? Millest sõltub enesekindlus? Kuidas mitte rikkuda oma enesekindlusega suhteid kliendiga? Kuidas saavutada kiiresti kontakt? Millal meid usutakse? Müüme me vaid toodet ja teenust või veel midagi? Kuidas pääseda konfliktidest? Kuidas neid juhtida? Nendele ja muudele küsimustele annavad vastuse just selle koolituse teemad.

* * *

Suhtlemise märkamatud mõjutajad. Enesekehtestamine ja mõjutamine töistes situatsioonides. Koolitaja Martin Veinmann

See Martin Veinmanni koolitus on kontakti ja usalduse saavutamise oskuste omandamiseks. Kuidas enesekindlalt ja ennast kehtestavalt, kuid partnerit arvestades saavutada oma mõtete mõjulepääsetavus ja hea kontakt? See koolitus õpetab nii kliendikohtumistel, koosolekute kui ka läbirääkimistel mõjusama esinemise oskusi. Õpitakse nii hea kontakti saavutamise oskusi kui ka oma hääle, keha ja esinemise abil mõjutamise oskusi. Kuidas koosolekutel oma mõtetega mõjule pääseda? Kuidas kasutada oma häält ja kehakeelt nii, et see suurendaks, mitte ei pisendaks öeldu mõju? Mida teha, et saavutada ja säilitada hea kontakt? Need on küsimused, millele saate vastuse selle praktilise koolituse jooksul.

* * *

Meeskonnakoolitus Kolleegilt Kolleegile. Koolitaja Elina Siilbek

Kas teadsite, et üks tõhusamaid õppimisvorme on õppida teiselt inimeselt? Meilt on koolitustel rühmatööde käigus vahel küsitud võimaluse kohta korrata seda grupitöödes saadud kogemust laiemalt – koguda kokku sarnase ameti või kogemusega inimesed, et õppida üksteise kogemustest. Inimeselt inimesele räägitus peitub suur väärtus ja paljud on aru saanud, et tark on õppida teiste kogemustest, vigadest ja edulugudest. Tark on õppida igalt poolt ning jälgida, mida teevad teised hästi, mida saaks omaenese töös ära kasutada. See on meeleolukas ja tõhus meeskonnakoolitus, mis koosneb tehnikatest, mis õpetavad omavahel kolleegile nõu andma talle otseselt nõu andmata ning aitavad leida lahendusi igapäevatöö tulipunktidele – ning seda viisil, mis pole ei kurnav ega samas ka mitte pealiskaudne. See lühikoolitus õpetab ka paremini üksteist tundma ning sobib teie meeskonnale juhul, kui üks või mitmed teie seast on tundnud, et
- tahaks vahel mõtteid vahetada kellegagi, kel on sarnane kogemus ja taust, kuid kes ei kanna liiga lähedalt probleemi vaatlemise taaka, aga ei tea, kuidas seda täpselt teha;
- juurdled mingi konkreetse probleemi üle, milles oled juba mõnda aega või viimasel ajal „kinni“ ega leia lahendust;
- soovid organisatsioonis muutusi, laieneda või areneda, aga ei tea täpselt, kuidas saada inimesi kaasa mõtlema;
- tahad, et keegi vaataks su tegemisi kõrvalt-pilguga ja annaks pisut uusi ideid;
- oled oma organisatsiooni või iseenda arenguga jõudnud punkti, kus sa varem pole olnud;
- sul on nii kogemusi, mida jagada kui ka kogemusi, millest õppida.

Kasutatakse uudset ja kiiret tehnikat omavaheliste kogemuste vahendamiseks just teie konkreetsete küsimuste või probleemide lahendamiseks ja vastuste leidmiseks kas pikemaajaliste probleemide või igapäevatöö küsimustele. See on koht, kus teised tulevad appi sinu küsimuste lahendamiseks ning sina omakorda saad aidata teistel lahendada nende töös ette tulevaid suuremaid või väiksemaid probleeme. 3-tunnises versioonis on veel lisaks rubriigid nagu Tip of the Day ehk päeva täpp (mittetrafaretne teadmine või infokild, mida sa varem ei teadnud, kuid saad nüüdsest kasutada oma kasuks), rubriik Mis on maailmas uut? ning Eriline küsimus.

* * *

Mõtlemine muutuste ajal. Kuidas olla edukas muutlikes oludes? Koolitajad Mare Pork ja/või Elina Siilbek

See on koolitus, mis õpetab analüüsima oma olukorda ja leidma lahendusi erinevates muutlikes olukordades, ning pakub teadmisi selle kohta, kuidas muutuste ajal mõelda. Koolitus sisendab enesekindlust ja positiivset hoiakut ning õpetab tehnikaid, kuidas mõelda selgelt ja rahulikult igal ajal.
Vahel on muutused põnevad ja teevad meile head, vahel aga ei oska kuidagi mõelda, kuidas see või teine elu keerdkäik meile kasuks võiks tulla. Koolitus „Mõtlemine muutuste ajal“ õpetab aga mõtteviisi, millega muutuste ajal toime tulla: analüüsima oma olukorda ja leidma lahendusi ka siis, kui keeruline olukord ei möödu kiiresti ega iseenesest. Koolitus aitab säilitada enesekindlust ja positiivsust vaatamata sellele, mis toimub meie ümber.
„Mõtlemine muutuste ajal“ on meie hinnangul üks kasulikumaid koolitusi, mida Eesti koolitusturult leida võib. Ehkki lühike, on see ka tõhus, võttes kokku just nimelt osalejatele vajaliku. Õpetatakse mõtlema olukordades, mis esmapilgul tunduvad lahendamatud ning annab kaasa soovitusi, mida saab kasutada kogu elu jooksul.
Koolituselt teemad:
- Kuidas me tavaliselt muutustele reageerime? Mis teeb meie jaoks muutused raskeks?
- Muutuste plussid ja miinused. Kuidas muutusi enda heaks ära kasutada?
- Kuidas muutuste ajal mõelda ning kuidas elu poolt ette seatud erinevatest takistustest või madalseisudest välja tulla?
- Kuidas säilitada tasakaalu kõikuval pinnal? Mida tähendab ärevate mõtete lõpuni mõtlemine ja kuidas seda teha?
- Kuidas saab juhtida tundeid ja kuidas see mind töös aitab? Millised võimalused on oma meeleolu, seisundi ja tunnete juhtimiseks?
- Enesejuhtimise psühholoogia parimad praktikad. Teadusuuringute tulemused ja praktiline kasu aju-uuringutest. Inimeste siseressursside kasutamata võimalused.
- Kas on päriselt võimalik saavutada olukord, kus ma enam kunagi ei vihasta, pole ärev, ei solvu? Negatiivsete tunnete ohjamine ning taju ja tähelepanu fookuse muutmine.

* * *

Presentation skills. Understanding and overcoming the fear of public speaking and avoiding common mistakes people do in public speaking situations.

In this training we will go through the process of preparing and creating presentations and delivering presentations successfully. Participants will learn how to compose and structure presentations and how to get a contact with the audience. They will also learn how to overcome the fear of public speaking and get some useful tips for presentations and public speaking.

* * *

Communication and cooperation with different personality types

To be successful, it is necessary to understand the other side’s motivation, fears, limits, values, personality features and choose the right method of communication and approach according to this. This training will teach you to recognize different personality types and notice your own behavioural patterns, to act according to the other person’s peculiarity and expectations and gives you an overview of the typology of different personalities and the laws of the working of the brain in modern psychology. You will learn techniques that are used for attentively listening to another person and getting them on board with your ideas. We will also look at the common mistakes made when evaluating people and choosing a behavioural strategy, explore the topics of the main differences between communicating with different people.

Kõiki meie koolitusi võimalik tellida ka pikemate koolitustena ettevõttesse sisse, kui on soov inspireerida tervet tiimi või ettevõtte töötajaid. Hind sõltub osalejate arvust, koolituse toimumise kohast ning koolituse mahust. Küsi pakkumist info@erekoolitus.ee või telefonidel 6843211 ja 56644381.

Valiku ettevõtetesse tellitavatest populaarsematest ühepäevastest sisekoolitustest leiad siit (pealkirjal klõpsates avaneb link koolituse kirjeldusega):

Kõiki meie koolitusi võimalik tellida ka pikemate koolitustena ettevõttesse sisse, kui on soov inspireerida tervet tiimi või ettevõtte töötajaid. Hind sõltub osalejate arvust, koolituse toimumise kohast ning koolituse mahust. Küsi pakkumist info@erekoolitus.ee või telefonidel 6843211 ja 56644381.

Valiku ettevõtetesse tellitavatest populaarsematest ühepäevastest sisekoolitustest leiad siit (pealkirjal klõpsates avaneb link koolituse kirjeldusega):

Muutuste juhtimine. Koolitaja: Elina Siilbek
Professionaalne esinemine. Koolitaja: Martin Veinmann
Kaugjuhtimine Koolitajad: Elina Siilbek, Arvo Saat ja Tiit Valm
Elluviimise juhtimine - kuidas panna meeskond koos asju ära tegema? Tõhusad tööriistad eesmärkide mõõtmiseks ja saavutamiseks. Koolitaja: Indrek Maripuu
Meeskonna juhtimine. Koolitaja: Andres Liinat
Kuidas tõsta pingetaluvust? Koolitaja: Mare Pork
Esinemine ja esindamine avalikus sektoris. Koolitaja: Martin Veinmann
Mõtlemine muutuste ajal. Koolitaja: Mare Pork
Suhtlemise märkamatud mõjutajad. Koolitaja: Martin Veinmann
Häälestumine kliendikohtumiseks. Koolitus kliendiga suhtlevatele inimestele. Koolitaja: Martin Veinmann
Lahenduste leidmine meeskonnas. Koolitaja: Indrek Maripuu